BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ
USAID SUPPORTS VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POST COVID-19 BUSINESS RECOVERY

Sổ tay kế toán và kê khai thuế

07/03/2023 02:38:50 PM

I. Mục tiêu xây dựng 

Gồm 2 mục tiêu lớn và các mục tiêu cụ thể, gồm có: 

 1. Giới thiệu khái niệm, lý thuyết chung về kế toán và hoạt động kê khai thuế 

 • Trình bày nguyên lý khái niệm về kế toán; thuế - phí - lệ phí (Chương I, II, III) 

 • Tổng quan quá trình hoạt động (Đầu tư - Sản xuất - Thương mại, Phân phối) của doanh nghiệp và một số đặc điểm có liên quan đến hoạt động kế toán.  

 • Phụ lục giới thiệu ví dụ mô tả định khoản kế toán liên quan đến hoạt động kinh tế 

 1. Hướng dẫn thực hành kế toán và kê khai thuế cho doanh nghiệp 

 • Cung cấp thông tin về Thông tư 133/2016-BTC và trình bày một số đặc điểm (Chương I) 

 • Hướng dẫn Doanh nghiệp sản xuất thực hành kế toán, kê khai thuế thông qua các sơ đồ và hướng dẫn chi tiết nhằm tuân thủ nghĩa vụ thuế (Chương II, III) 

 • Giới thiệu khung pháp lý hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kê khai thuế (Chương IV) 

II. Phương pháp xây dựng 

Nghiên cứu quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán và kê khai thuế của Cơ quan Quản lý nhà nước. Phân tích đặc điểm, quy mô hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất thông qua việc thu thập, đánh giá các ưu tiên sau: 

 • Thống kê đặc điểm, quy mô hoạt động kinh doanh;  

 • Thuận lợi, khó khăn, thách thức trong việc áp dụng các quy định về kế toán, khai thuế. 

Với nội dung phân tích trên nhằm hướng dẫn cho doanh nghiệp: 

 • Hướng dẫn thực hành kế toán phản ánh các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp; 

 • Hướng dẫn thực hành nghĩa vụ của doanh nghiệp thông qua hoạt động kê khai thuế. 

Sơ đồ văn bản pháp luật về chế độ kế toán, các loại thuế và hóa đơn, ấn chỉ theo ưu tiên Sổ tay 

III. Hướng dẫn sử dụng sổ tay 

 

 

IV. Khung pháp lý về vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kê khai thuế 

 1. Tổng quan quá trình khai thuế, nộp thuế, phí và kiểm tra, thanh tra  

 

 

 

 

V. Phụ lục sổ tay 

 1. Sơ đồ văn bản pháp luật về chế độ kế toán, các loại thuế và hóa đơn, ấn chỉ theo ưu tiên Sổ tay 

Phụ lục 2 quyển 2: 14 mục từ 2.1 – 2.14 

 1. Kỳ kê khai thuế và hướng dẫn chung 

Phụ lục 3 Quyển 2

VI. Sổ tay sử dụng trên thiết bị thông minh 

Dạng PDF 

Dạng CHM 

  Sử dụng trên máy tính pc Sử dụng trên thiết bị thông minh(Điện thoại, máy tính bảng)
  Hướng dẫn tải file CHM vào thiết bị thông minh 
Quyển 1: Nguyên lý kế toán và khái niệm thuế phí  Quyển 1: Nguyên lý kế toán và khái niệm thuế phí 
Quyển 2: Sổ tay thực hành kế toán và kê khai thuế cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất sản xuất  Quyển 2: Sổ tay thực hành kế toán và kê khai thuế cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất sản xuất 

 

Từ khóa: Admin

Bình luận

Image

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Kết nối với chúng tôi