BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ
USAID SUPPORTS VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POST COVID-19 BUSINESS RECOVERY
Trang chủ / Thư viện

Thư viện

Image

ĐÀO TẠO NÂNG CAO (4)

Image
95
Video
04/01/2022
Image
58
Video
04/01/2022
Image
37
Video
04/01/2022

ĐÀO TẠO CƠ BẢN (4)

Image
217
Video
04/01/2022
Image
22
Video
04/01/2022
Image

Tài liệu trực quan sinh động

Tài liệu được biên soạn từ các chuyên gia trong lĩnh vực doanh nghiệp, tài chính

Image

Tìm kiếm thông tin mới nhất, giá trị nhất

Cung cấp thông tin vô cùng hữu ích cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong dịch Covid-19

Image

Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số thiết kế giao diễn dễ sử dụng

Image

Tài chính vững chắc cho doanh nghiệp SMEs

Các chuyên gia hàng đầu cung cấp một lộ trình, hướng đi cùng một nền tảng vô cùng vững chắc, giúp các doanh nghiệp định hình