BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Giúp doanh nghiệp đánh giá năng lực tài chính nội tại

Trang chủ / Công cụ đánh giá

Công cụ đánh giá

Image-Logo-A2F

Cung cấp công cụ để doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tự đánh giá năng lực tiếp cận tài chính và khả năng phục hồi và tái cấu trúc.

Mời doanh nghiệp chọn các bài khảo sát bên dưới để thực hiện đánh giá!

Tái cấu trúc tình hình tài chính của doanh nghiệp

Công cụ tự đánh giá khả năng phục hồi và tái cấu trúc nợ cho doanh nghiệp có 60 câu hỏi tập trung vào đánh giá Chiến lược – Tầm nhìn – Thị trường, các chỉ số tài chính cơ bản ( chỉ số thanh khoản, chỉ số nợ, chỉ số lợi nhuận, chỉ số hoạt động), báo cáo tài chính, tình hình đàm phán hoạt động tái cơ cấu nợ của doanh nghiệp.

Xem lịch sử đánh giá

Đánh giá tiếp cận tài chính mới

Công cụ tự đánh giá năng lực tiếp cận các nguồn tài chính của doanh nghiệp có 40 câu hỏi tập trung vào đánh giá Chiến lược – Tầm Nhìn – Thị trường, Kinh nghiệm kinh doanh, các khoản vay và các quyết định đầu tư, tổ chức và quản lý nhân sự, hoạt động quản lý kinh doanh, truyền thông và Marketing.

Xem lịch sử đánh giá