BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ
USAID SUPPORTS VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POST COVID-19 BUSINESS RECOVERY

Doanh nghiệp - tài chính

14/01/2022 11:32:00 AM

Đẩy mạnh các gói hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trong năm 2022

Trong bối cảnh nền kinh tế số ngày càng phát triển tại Việt nam cũng như trên toàn thế giới, đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống phải có sự thay đổi mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 hoành hành như hiện nay.

07/01/2022 03:19:00 PM

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cơ hội tiếp cận thị trường tiềm năng thông qua định vị thương hiệu áp dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cơ hội tiếp cận thị trường tiềm năng thông qua định vị thương hiệu áp dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc

02/02/2021 07:51:00 AM

Báo cáo đánh giá tác động của Covid-19 đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam, đặc biệt là các DNNVV do nữ làm chủ

Ngày càng có nhiều nghiên cứu xác nhận rằng COVID-19 không chỉ gây ra nhiều sự cố bất ngờ cho nền kinh tế toàn cầu mà còn tạo ra một trạng thái “bình thường mới” khiến các doanh nghiệp phải điều chỉnh mô hình và hoạt động sản xuất kinh doanh. COVID-19 đã và tiếp tục là một thử thách toàn cầu cho tất cả các doanh nghiệp.

03/02/2021 05:46:00 AM

Những chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững tại Việt Nam

Để thúc đẩy phát triển bền vững, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh bền vững, bao trùm, bảo vệ môi trường. Cụ thể:

01/03/2021 04:21:00 AM

Tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty giai đoạn 2017-2019 – Thực trạng và giải pháp

Trong giai đoạn 2017-2019, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ-con hoạt động có hiệu quả với xu hướng tăng trưởng là chủ yếu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng vẫn còn những tồn tại yếu kém, xuất phát từ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Để nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của các DNNN quy mô lớn này trong thời kỳ hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, cần có giải pháp đồng bộ về nhận thức, quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu và từ chính nội tại doanh nghiệp.