BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ
USAID SUPPORTS VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POST COVID-19 BUSINESS RECOVERY

Chuyển đổi số

17/02/2022 03:33:00 PM

Chuyển đổi số - Cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp

Trong thời đại “chung sống với Corona”, không chỉ việc số hóa các nhà máy trở nên bức thiết, mà xu hướng số hóa trong chuỗi cung ứng nói chung sẽ ngày càng gia tăng. Vì vậy, cần phải thực hiện trực quan hóa, cơ giới hóa và tự động hóa các hoạt động của doanh nghiệp bằng kỹ thuật số. Hơn nữa, ở thời kỳ "hậu corona", chuyển đổi kỹ thuật số sẽ biến đổi các hệ thống hiện có và tạo ra các giá trị mới.

07/01/2022 04:26:00 PM

Doanh nghiệp đầu tiên năm 2022 nhận hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số

Sáng ngày 06/1/2022, Các chuyên gia của Chương trình đã có buổi làm việc trực tiếp tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sơn MT để công bố Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

14/12/2020 05:00:00 AM

Lễ công bố “Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”.

Ngày 3 tháng 12 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức Lễ công bố “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc USAID/Việt Nam, bà Ann Marie Yastishock đồng chủ trì Lễ công bố với sự tham gia của hơn 300 đại biểu của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

06/02/2021 10:05:00 AM

Một số giải pháp trọng tâm cho doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số

Một số giải pháp trọng tâm cho doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số

05/06/2021 01:42:00 AM

Lộ trình chuyển đổi số phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lộ trình chuyển đổi số phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam bao gồm 03 giai đoạn để thực hiện chuyển đổi dần từ “doing digital” sang “being digital”. Các giai đoạn có thể được thực hiện song song hoặc nối tiếp nhau, tùy thuộc vào mục tiêu và tiềm lực hiện tại của doanh nghiệp. Đây là lộ trình phổ biến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và cần được tùy chỉnh để phù hợp với hiện trạng của từng doanh nghiệp.