BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

Đánh giá tiếp cận tài chính mới

Xem lịch sử đánh giá

CHIẾN LƯỢC, TẦM NHÌN VÀ THỊ TRƯỜNG Tỷ trọng : 20%

 1. Bạn có nắm toàn bộ quyền kiểm soát doanh nghiệp và chịu trách nhiệm cho tất cả các quyết định kinh doanh của mình không?

 2. Bạn có theo dõi những biến số về hiệu suất quan trọng để từ đó đánh giá chiến lược của mình định kỳ không?

 3. Số lượng các đối tác đầu ra cho các sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp?

 4. Số lượng các đối tác đầu vào cho các sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp?

 5. Doanh nghiệp của bạn có xác định được bằng văn bản những tham vọng, tầm nhìn & chiến lược kinh doanh rõ ràng không?

 6. Bạn có thể xác định những kế hoạch rõ ràng và cần thiết của doanh nghiệp để đạt được chiến lược không?

 7. Doanh nghiệp của bạn có sản phẩm/ dịch vụ nào được công nhận, hoặc có thương hiệu rõ ràng trên thị trường không?

 8. Bạn đã xác định được nhóm khách hàng mục tiêu của mình một cách rõ ràng chưa?

 9. Bạn đã xác định được những lợi thế cạnh tranh của mình chưa?

 10. Bạn đã xác định được những đối thủ chính & lợi thế của họ trên thị trường chưa?

KINH NGHIỆM CHỦ DOANH NGHIỆP Tỷ trọng : 10%

 1. Doanh nghiệp của bạn đã được thành lập bao lâu?

 2. Số năm kinh nghiệm của chủ doanh nghiệp (hoặc người có cổ phần cao nhất)?

 3. Chủ doanh nghiệp có học đại học với chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chính không?

 4. Chủ doanh nghiệp có động cơ & mục tiêu rõ ràng khi bắt đầu kinh doanh không?

 5. Doanh nghiệp có hội đồng cố vấn và mạng lưới hỗ trợ không?

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH & QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ Tỷ trọng : 50%

 1. Công ty của bạn có quy trình thực hiện các quyết định về đầu tư tài chính không?

 2. Bạn có thể thực hiện các dự báo dòng tiền một cách hiệu quả và thực tế cho công ty của mình không?

 3. Doanh nghiệp của bạn có thể sử dụng tách biệt giữa vốn lưu động và vốn dài hạn không?

 4. Các tài sản và chi phí của doanh nghiệp có tách biệt với các tài sản và chi phí của chủ doanh nghiệp không?

 5. Trong vòng 3 năm trở lại đây, công ty có nợ xấu (nhóm 3-5) tại các tổ chức tín dụng không?

 6. Trong vòng 12 tháng qua, công ty có nợ quá hạn loại 2 tại các tổ chức tín dụng không?

 7. Tỷ lệ giữa số tổng nợ vay (ngắn & dài hạn) & vốn chủ sở hữu trên BCTC năm gần nhất là bao nhiêu?

 8. Tỷ lệ khả năng thanh toán ngắn hạn là bao nhiêu? (Ghi chú: tổng TS ngắn hạn/ nợ ngắn hạn)

 9. Công ty có lợi nhuận dương trong 3 năm gần nhất không?

 10. Doanh thu của công ty bạn có bị sụt giảm quá 30% trong 2 năm gần nhất?

TỔ CHỨC & QUẢN LÝ NHÂN SỰ Tỷ trọng : 5%

 1. Công ty của bạn có quy định rõ ràng thể hiện tổ chức các bộ phận phòng ban, các cấp báo cáo và trách nhiệm từng bên không?

 2. Bạn có lộ trình rõ ràng về việc đào tạo và phát triển nhân viên trong doanh nghiệp của mình không?

 3. Nhằm tạo động lực thúc đẩy nhân viên, bạn có hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc nhân viên định kỳ bao gồm các chỉ số hiệu suất tùy theo mỗi vị trí không?

 4. Bạn có cho rằng các nhân viên của mình luôn sẵn lòng giúp đỡ những đồng nghiệp khác không?

 5. Bạn có duy trì một môi trường văn phòng hoặc nhà máy sạch sẽ, gọn gàng & an toàn không?

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Tỷ trọng : 10%

 1. Bạn có nghĩ rằng doanh nghiệp đã tổ chức hợp lý hệ thống chấm công, quản lý nhân viên, tính lương ngoài giờ?

 2. Ngân sách của doanh nghiệp có được phân bổ theo kế hoạch của từng phòng ban không và có phương thức kiểm soát ngân sách không?

 3. Bạn có giám sát quá trình vận hành của doanh nghiệp để từ đó đánh giá và đưa ra sáng kiến tối ưu hóa quy trình không?

 4. Công ty của bạn có sử dụng hệ thống để thực hiện các hoạt động kế toán không?

 5. Doanh nghiệp có hệ thống để quản lý hàng hóa/ kho hàng không?

TIẾP THỊ & TRUYỀN THÔNG Tỷ trọng : 5%

 1. DN của bạn có bộ phận marketing riêng với ngân sách hàng năm dành cho các hoạt động hoạch định & triển khai tiếp thị không?

 2. Bạn có nghĩ rằng giá trị các sản phẩm/ dịch vụ của mình đã được truyền thông hiệu quả thông qua các kênh tiếp thị chưa?

 3. Bạn có nghiên cứu & phân tích trước khi đưa ra chiến lược về giá cả không?

 4. Bạn có ứng dụng mạnh mẽ mạng xã hội trong các hoạt động tiếp thị & truyền thông của công ty mình không?

 5. Bạn có chính sách mua hàng đặc biệt áp dụng riêng cho nhóm khách hàng trung thành không?

Tổng điểm tạm tính: 0