BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Trang chủ / Sổ tay tài chính

Mục đích “đi vay” chỉ là hình thức. Sau khi vay được vốn, doanh nghiệp có thể sử dụng vốn vay/tài trợ tùy ý

11/01/2022 04:19:22 AM

Lầm tưởng

-Mục đích “đi vay” chỉ là hình thức. Sau khi vay được vốn, doanh nghiệp có thể sử dụng vốn vay/tài trợ tùy ý

Thực tế

-Phác thảo rõ ràng mục đích vay vốn có vai trò rất quan trọng, và ảnh hưởng lớn đến khả năng thành công của việc vay vốn. Ngân hàng và các tổ chức tài chính thường giám sát chặt chẽ việc sử dụng đúng mục đích tiền vốn huy động của doanh nghiệp

Bài học

Phác thảo rõ ràng mục tiêu huy động vốn:

Việc đầu tiên và không kém phần quan trọng khi đăng ký vay vốn hay tài trợ, là doanh nghiệp phải hiểu rõ về mục đích cho khoản vay hay tài trợ đang mong muốn. Tùy nhu cầu của doanh nghiệp, tất cả mục đích vay vốn cần được liệt kê rõ ràng, chi tiết ví dụ như cần vốn để mua tài sản cố định, hay mở rộng kinh doanh, hoặc đơn giản để giải quyết vấn đề thu mua nguyên vật liệu và sản xuất hàng hóa… Theo đó doanh nghiệp cần chuẩn bị một phương án kinh doanh chi tiết kèm theo những giấy tờ liên quan, chiến lược tăng trưởng hay kế hoạch phát triển doanh nghiệp cụ thể sẽ giúp chứng minh cho ngân hàng hay tổ chức tài chính hiểu rõ mục đích vay vốn của doanh nghiệp

Hầu hết các tổ chức tài chính đều thiết kế các sản phẩm theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn tiền huy động theo đúng mục đích. Điều này mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và tổ chức tài chính trong kiểm soát rủi ro. Hơn nữa, việc sử dụng đúng mục đích nguồn tiền sẽ tạo uy tín cho doanh nghiệp đối với ngân hàng và các tổ chức tài chính

Xem thêm
Image

Sổ tay tài chính

Tra cứu ngay