BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Trang chủ / Sổ tay tài chính

Các thủ tục vay vốn thường rườm rà, phức tạp

11/01/2022 04:31:32 AM

Lầm tưởng

-Các thủ tục vay vốn thường rườm rà, phức tạp

Thực tế

-Ngân hàng và các tổ chức tài chính thường có các qui trình và hướng dẫn rõ ràng. Bên cạnh đó, luôn có sự hỗ trợ chuyên nghiệp của cán bộ ngân hàng, của tổ chức tài chính cho doanh nghiệp

Bài học

-Biết cách tận dụng sự hỗ trợ chuyên nghiệp về thủ tục của cán bộ ngân hàng, hay tổ chức tài chính; và xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài với tổ chức tài chính:

Thực tế, thủ tục vay vốn ngân hàng hay các tổ chức tài chính không hề phức tạp. Nếu tìm đến các ngân hàng uy tín, có đội ngũ nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp và nhiệt tình, doanh nghiệp sẽ nhận thấy các điều khoản vay vốn ngân hàng khá rõ ràng và sòng phẳng. Thực tế cho thấy doanh nghiệp không nên đi vay từ quá nhiều nguồn để có thể kiểm soát được các khoản vay

Đồng thời, cần xây dựng mối quan hệ tốt, quan hệ đối tác lâu dài với ngân hàng, với tổ chức tài chính (số ít các tổ chức này) để có thể được hưởng các ưu đãi về lãi suất, ân hạn, đàm phán các điều kiện vay vốn khi kinh tế khó khăn… Doanh nghiệp cũng có thể tận dụng các hỗ trợ, tư vấn khác (phi tài chính) từ ngân hàng. Về bản chất, các ngân hàng cũng không muốn doanh nghiệp không trả được nợ, vì vậy, họ có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, phi tài chính giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro trực tiếp trên khoản vay

Xem thêm
Image

Sổ tay tài chính

Tra cứu ngay