BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Trang chủ / Sổ tay tài chính

Ngân hàng hay các tổ chức tài chính đã thông báo rõ ràng lãi suất và việc phải trả các chi phí tài chính sẽ không có sự khác biệt nhiều giữa các phương án vay vốn của doanh nghiệp

11/01/2022 04:29:35 AM

Lầm tưởng

-Ngân hàng hay các tổ chức tài chính đã thông báo rõ ràng lãi suất và việc phải trả các chi phí tài chính sẽ không có sự khác biệt nhiều giữa các phương án vay vốn của doanh nghiệp

Thực tế

-Ngân hàng thường có nhiều cách tính lãi suất khác nhau và có ảnh hưởng đáng kể đến chi phí lãi vay của doanh nghiệp. Ngoài lãi suất, doanh nghiệp cũng có thể phải trả một số các chi phí phát sinh khác (như chi phí trả nợ trước hạn…)

Bài học

-Hiểu rõ về các cách tính lãi suất ngân hàng cũng như các khoản chi phí phải trả khi vay để có phương án vay tối ưu nhất cho doanh nghiệp:

Ngân hàng có thể công bố mức lãi suất ban đầu hấp dẫn (chỉ 7-8% một năm), kèm theo biên độ thả nổi (ví dụ: dao động 3-3,5%). Hãy để ý và làm rõ các con số này để tính toán phương án tối ưu khi vay của doanh nghiệp. Ngân hàng thường có các cách tính lãi suất như sau:

• Lãi suất cố định là loại lãi suất vay không đổi trong suốt thời hạn vay. Nghĩa là mỗi tháng người đi vay cần trả số tiền lãi như nhau

• Lãi suất thả nổi là loại lãi suất thay đổi tùy theo quy định và chính sách của các ngân hàng tùy vào từng thời kỳ. Thông thường, các ngân hàng sẽ điều chỉnh lãi suất vay theo định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Trong đó, lãi suất thả nổi sẽ là tổng của (lãi suất cơ sở + biên độ lãi suất). Lãi suất cơ sở thường là lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 24 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. Biên độ lãi suất cố định trong suốt thời gian vay vốn và được ghi rõ trong hợp đồng vay. Đôi khi biên độ lãi suất thay đổi theo biến động thị trường. Như vậy, so với lãi suất cố định, lãi suất thả nổi có nhiều biến động hơn, có thể giảm hoặc tăng theo lãi suất thị trường và chính sách của ngân hàng thời điểm đó. Nếu áp dụng lãi suất thả nổi này, khoản vay có thể gặp nhiều rủi ro

• Lãi suất hỗn hợp là loại lãi suất vay bao gồm cả lãi suất cố định và lãi suất thả nổi được áp dụng trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận. Thông thường, các ngân hàng thường áp dụng lãi suất cố định trong 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng hoặc 24 tháng tùy gói vay. Sau đó, lãi suất thả nổi sẽ được áp dụng

Công thức tính lãi suất hỗn hợp sẽ được tính theo công thức tính lãi suất cố định hay lãi suất thả nổi tùy thuộc vào từng thời điểm áp dụng. Ngoài ra, ngân hàng có hai hình thức tính lãi là tính theo dư nợ giảm dần (chỉ tính trên số tiền thực tế bạn còn nợ, sau khi đã trừ ra phần tiền gốc bạn đã trả trong các kì trước đó) và tính theo dư nợ ban đầu (lãi suất trên dư nợ gốc là lãi sẽ được tính trên số tiền bạn vay ban đầu trong suốt thời hạn vay)

Xem thêm
Image

Sổ tay tài chính

Tra cứu ngay