BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Trang chủ / Sổ tay tài chính

Chứng minh khả năng tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp chủ yếu qua “doanh thu” và “lợi nhuận”

11/01/2022 04:09:14 AM

Lầm tưởng

-Chứng minh khả năng tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp chủ yếu qua “doanh thu” và “lợi nhuận”

Thực tế

-Doanh thu và lợi nhuận là yếu tố cần xem xét. Tuy nhiên, “dòng tiền” mới là yếu tố quan trọng nhất mà ngân hàng và các tổ chức tài chính xem xét khả năng trả nợ của doanh nghiệp

Bài học

-Chứng minh khả năng trả nợ của doanh nghiệp qua kế hoạch dòng tiền rõ ràng và khả thi: 

Dòng tiền và lợi nhuận không giống nhau. Về lâu dài, khi doanh nghiệp đã tạo ra lợi nhuận, lợi nhuận và dòng tiền sẽ tạo nên dòng tiền vào, nhưng sự khác biệt quan trọng là thời gian. Thời gian có thể rất quan trọng cho một DNNVV. Ví dụ: khi doanh nghiệp bán hàng và cho phép khách hàng trả chậm 30 ngày, doanh nghiệp ngay lập tức được ghi nhận doanh thu cho đơn hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa nhận được tiền. Doanh nghiệp chỉ có tiền khi khách hàng trả tiền…Như vậy, có thể thấy doanh thu không đồng nhất với dòng tiền vào. Tương tự, khi doanh nghiệp nhập hàng để bán, doanh nghiệp trả tiền hàng, tuy nhiên dòng tiền ra này không được xem là chi phí cho đến khi doanh nghiệp bán hàng. Một trường hợp khá phổ biến ở các DNNVV là doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, nhưng lợi nhuận lại vượt xa số tiền mặt thực tế nhận được. Loại tình huống này làm cho các DNNVV dễ bị cạn kiệt tiền mặt và có thể dẫn đến phá sản

Khi xét duyệt hồ sơ vay, ngân hàng và các tổ chức tài chính luôn yêu cầu thông tin về dòng tiền để hỗ trợ cho các khoản chi phí và cam kết trả nợ của doanh nghiệp. Dòng tiền thu vào càng mạnh càng chứng minh doanh nghiệp có đủ khả năng chi trả đúng hạn và có khả năng quản lý các chi phí phát sinh ngoài dự kiến. Điều này sẽ giúp xây dựng lòng tin của người phê duyệt khoản vay dành cho doanh nghiệp

Chứng minh khả năng trả nợ, ngân hàng cũng sẽ xem xét những nguồn tài sản hiện hữu để xác định xem doanh nghiệp có đủ khả năng trả nợ cho khoản vay được yêu cầu hay không. Các ngân hàng sẽ xác định tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, hãy luôn chuẩn bị sẵn báo cáo tài chính kịp thời để giúp doanh nghiệp tránh tình trạng vội vàng vào phút cuối khi cần chuẩn bị tài liệu cho đơn xin vay vốn của mình

Xem thêm
Image

Sổ tay tài chính

Tra cứu ngay