BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Trang chủ / Sổ tay tài chính

Các báo cáo tài chính của các DNNVV thường không đồng nhất, không được kiểm toán và độ tin cậy không cao. Điều này khiến việc thu thập thông tin về các DNNVV rất khó khăn và tốn kém

11/01/2022 04:16:44 AM

Lầm tưởng

-Các báo cáo tài chính của các DNNVV thường không đồng nhất, không được kiểm toán và độ tin cậy không cao. Điều này khiến việc thu thập thông tin về các DNNVV rất khó khăn và tốn kém

Thực tế

-Xu hướng “chuyển đổi số” trong các DNNVV đang diễn ra nhanh chóng, cho phép các doanh nghiệp sử dụng các công cụ kế toán trực tuyến để tối ưu quy trình chuẩn bị báo cáo tài chính. Điều này làm cho các báo cáo tài chính ngày càng được chuẩn hóa, mức độ công khai, minh bạch ngày càng cao hơn

Bài học

-Tận dụng lợi ích của công nghệ 4.0 và chuyển đổi số để chuẩn hóa và minh bạch hóa các báo cáo tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận tài chính của DNNVV:

Xu hướng áp dụng công nghệ số đang ngày càng phổ biến từ cả phía doanh nghiệp và từ các tổ chức tài chính:

• Chuyển đổi số quá trình sản xuất kinh doanh của DNNVV cho phép các doanh nghiệp này sử dụng các công cụ kế toán trực tuyến để tối ưu quy trình báo cáo tài chính, chuẩn hóa hơn, minh bạch hơn

• Các tổ chức tài chính và ngân hàng cũng ngày càng áp dụng nhiều sản phẩm tài chính theo hướng công nghệ số (tài chính công nghệ - FinTech), đồng thời các dịch vụ hỗ trợ phi tài chính trên nền tảng số (SME portal, platform…)

Điều này có nghĩa, các DNNVV nên nhanh chóng tận dụng cơ hội này để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính một cách sáng tạo và đột phá hơn

Xem thêm
Image

Sổ tay tài chính

Tra cứu ngay