BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Trang chủ / Sổ tay tài chính

Xem nhẹ yếu tố năng lực của người điều hành doanh nghiệp, quan hệ kinh doanh với các đối tác (khách hàng, nhà cung cấp …)

11/01/2022 03:46:02 AM

Lầm tưởng

-Xem nhẹ yếu tố năng lực của người điều hành doanh nghiệp, quan hệ kinh doanh với các đối tác (khách hàng, nhà cung cấp …)

Thực tế

-Là một trong những nội dung phân tích, thẩm định doanh nghiệp được đánh giá là quan trọng với giác độ tổ chức tài chính trong quá trình thẩm định tín dụng

Bài học

-Nắm vững các hoạt động điều hành của doanh nghiệp (kinh doanh, tiếp thị, bán hàng, kế hoạch, kỹ thuật, chăm sóc khách hàng, tài chính – kế toán, tổ chức nhân sự …)

Tổ chức tài chính ngoài việc phỏng vấn trực tiếp người điều hành doanh nghiệp để nắm bắt thông tin sản phẩm, dịch vụ, cách thức quản lý, vận hành thì sẽ điều tra thực địa, điều tra bên ngoài để có thông tin đầy đủ về trình độ kinh nghiệm, năng lực điều hành người đứng đầu doanh nghiệp qua từng giai đoạn, động cơ khởi nghiệp

Hơn nữa, đối tác trong quan hệ kinh doanh cũng được xem xét trên các khía cạnh: thời gian hoạt động, mức độ ổn định trong việc hợp tác (thời gian hợp tác, tiến độ cung cấp sản phẩm, dịch vụ, tiến độ thanh toán, tranh chấp dân sự có hay không ... Từ năng lực điều hành của người đứng đầu doanh nghiệp (khả năng thực hiện, khả năng quyết đoán, khả năng công nghệ về lĩnh vực sản xuất hoặc kinh doanh …), tổ chức tín dụng đánh giá khả năng duy trì, phát triển doanh nghiệp

Với những yếu tố như trên, người điều hành doanh nghiệp cần phải hoàn thiện kỹ năng, năng lực điều hành của mình đối với doanh nghiệp, có thể không cần biết hoặc nắm quá sâu về kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù của từng bộ phận nhưng hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quy trình phối hợp, tác nghiệp giữa các bộ phận để đảm bảo quá trình điều hành doanh nghiệp tối ưu theo mục tiêu đặt ra

Xem thêm
Image

Sổ tay tài chính

Tra cứu ngay