BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Trang chủ / Sổ tay tài chính

Lịch sử tín dụng không quá quan trọng. Doanh nghiệp có thể tiếp cận nhiều ngân hàng hay tổ chức tài chính khác nhau để “che dấu” lịch sử tín dụng không tốt

11/01/2022 04:01:56 AM

Lầm tưởng

-Lịch sử tín dụng không quá quan trọng. Doanh nghiệp có thể tiếp cận nhiều ngân hàng hay tổ chức tài chính khác nhau để “che dấu” lịch sử tín dụng không tốt

Thực tế

-Ngân hàng và các tổ chức tài chính rất coi trọng yếu tố lịch sử tín dụng. Họ có thể kiểm tra lịch sử tín dụng của doanh nghiệp từ Trung Tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC)

Bài học

Xây dựng lịch sử tín dụng tốt: Một trong những điều đầu tiên mà các ngân hàng hay các tổ chức tài chính xem xét là uy tín của người đi vay và người bảo lãnh hoặc theo dõi lịch sử thanh toán các khoản nợ. Tại Việt Nam, các ngân hàng sẽ tham khảo báo cáo tín dụng từ trung tâm thông tin tín dụng quốc gia để kiểm tra thông tin này. Chỉ Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) được chấp thuận bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới được phép thu thập thông tin tín dụng về cá nhân và doanh nghiệp. Một báo cáo thông tin tín dụng thường bao gồm các nội dung như sau:

                   - Tất cả các giao dịch tín dụng của doanh nghiệp

                   - Tình hình trả nợ trong vòng 12 tháng gần nhất

                   - Thông tin mặc định hoặc có thể kiểm tra thời gian thông tin được tải lên CIC

Xem thêm
Image

Sổ tay tài chính

Tra cứu ngay