BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ
USAID SUPPORTS VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POST COVID-19 BUSINESS RECOVERY

Doanh nghiệp - tài chính

Bức tranh doanh nghiệp Việt Nam

29/05/2023 08:58:00 AM

05/05/2023 09:01:00 AM

05 nhiệm vụ hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày 27/4/2023, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định 1687/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030" bắt đầu thực hiện từ năm 2024.

27/04/2023 10:42:54 AM

Tiếp tục gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân bằng chính sách tài khoá

Thực hiện Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội, tổng số thực hiện miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất hết năm 2022 khoảng 200.300 tỷ đồng.

27/04/2023 10:45:48 AM

DN nội vẫn 'thất thế' trong khi DN FDI đang lấy lại 'phong độ'

(ĐTTCO) - Những khó khăn hàng đầu mà doanh nghiệp đang gặp phải là tiếp cận tín dụng có nhiều trở ngại, thị trường bị thu hẹp, khó khăn trong tìm kiếm khách hàng và tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn kéo dài.

20/04/2023 05:02:00 PM

Chương trình đào tạo cho Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số Phía Nam "Nâng tầm chiến lược chuyển đổi số và Công nghiệp 4.0"

Trong khuôn khổ các hoạt động phát triển mạng lưới Chuyên gia Tư vấn của Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Việt Nam (DTC-VN) - Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Chương trình đào tạo cho mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số với chủ đề “Nâng tầm chiến lược chuyển đổi số và công nghiệp 4.0”.

10/04/2023 05:07:00 PM

Tăng cường năng lực, kiến thức kinh doanh cho doanh nhân nữ

(VietQ.vn) - Theo “Sách Trắng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ”, tính đến nay, Việt Nam có 20% doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) do phụ nữ làm chủ, tỷ lệ này ngang với các quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, cần tăng cường năng lực, kiến thức kinh doanh cho các nữ doanh nhân, cải thiện khả năng tiếp cận tài chính cho DNNVV do phụ nữ làm chủ.