BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ
USAID SUPPORTS VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POST COVID-19 BUSINESS RECOVERY
Trang chủ / Tin tức cập nhật

Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến hết quý II năm 2023 của Cục Phát triển doanh nghiệp

06/07/2023 04:15:00 PM Chính sách - tài chính

Thực hiện chế độ công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT- BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Cục Phát triển doanh nghiệp công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN đến hết Quý II năm 2023 như sau :

I. Tình hình thực hiện dự toán thu phí: Không có

II. Tình hình thực hiện dự toán chi nguồn NSNN:

2.1. Tổng dự toán chi nguồn NSNN đến hết Quý II năm 2023 là 50.201 triệu đồng, bao gồm:

- Chỉ quản lý hành chính: 8.136 triệu đồng.

- Chỉ sự nghiệp khoa học và công nghệ: 13.190 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 14.900 triệu đồng.

- Chỉ hoạt động kinh tế: 13.975 triệu đồng.

 2.2. Ước lũy kế giải ngân năm đến hết Quý II năm 2023 là 1.731 triệu đồng đạt 3,4%, bao gồm:

- Chỉ quản lý hành chính: 1.731 triệu đồng, đạt 21%.

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 0 triệu đồng, đạt 0%.

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 0 triệu đồng, đạt 0%.

- Chỉ hoạt động kinh tế: 0 triệu đồng, đạt 0%.

III. Tình hình thực hiện dự toán chi nguồn vốn viện trợ:

3.1. Tổng dự toán chi nguồn vốn viện trợ đến hết Quý II năm 2023 là 4.770 triệu đồng.

3.2. Ước lũy kế giải ngân năm đến hết Quý II năm 2023 là 0 triệu đồng đạt 0%.

Chi tiết xem file đính kèm bên dưới

Nguồn: https://business.gov.vn/cms/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/1412/cong-khai-thuc-hien-du-toan-thu-chi-ngan-sach-den-het-quy-ii-nam-2023-cua-cuc-phat-trien-doanh-nghiep

Từ khóa: Admin

Bình luận

Bài viết phổ biến

12/18/2021 4:19:10 PM

Quay lại Hội thảo trực tuyến “Tiếp cận cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan”

Chương trình Hội thảo trực tuyến “Tiếp cận cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan”.

12/31/2021 1:54:50 PM

Hội thảo “Xúc tiến Thương mại và đầu tư với Thị trường New Zealand - Tận dụng cơ hội các chuỗi giá trị mới trong khối ASEAN - NewZealand”

New Zealand hiện đang là thị trường xuất khẩu quan trọng và tiềm năng của Việt Nam cho các mặt hàng như nông sản, thủy sản, cà phê, hạt điều, máy vi tính, điện thoại, sản phẩm điện tử, dệt may, giày dép, vật liệu xây dựng...

12/4/2021 4:51:05 PM

Hội thảo “Những xu hướng chính thay đổi môi trường kinh doanh và giải pháp phục hồi cho doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm trong bối cảnh mới”

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi sản xuất, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước sau dịch Covid-19. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (FFA) tổ chức chương trình “Tuần lễ Triển lãm sản phẩm ngành lương thực, thực phẩm năm 2021”

12/4/2021 5:04:09 PM

Chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại Phòng trưng bày hàng mẫu đặt tại Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Chương trình dành riêng cho Quý doanh nghiệp mong muốn tiếp cận và mở rộng thị trường tại Malaysia. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Malaysia tổ chức.

Image

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Kết nối với chúng tôi