BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ
USAID SUPPORTS VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POST COVID-19 BUSINESS RECOVERY
Trang chủ / Tin tức cập nhật

Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

20/12/2022 12:00:00 AM Doanh nghiệp - tài chính

Qua rà soát đánh giá sơ bộ về tiến trình chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần (CTCP), có khoảng 13 địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ĐVSNCL chuyển đổi thành CTCP giai đoạn 2021-2025, trong đó có 18 ĐVSNCL được phê duyệt chuyển đổi hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau. Để đẩy nhanh tiến trình sắp xếp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần đẩy mạnh việc đưa ra các giải pháp quan trọng, cốt lõi, trong đó cần tập trung: (i) Khẩn trương thực hiện rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục chuyển đổi; (ii) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy điều chỉnh hoạt động này; (iii) Xây dựng đầu mối quản lý thống nhất đối với ĐVSNCL

1. Về một số kết quả thực hiện chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP

Trên sở đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến tham gia của các Bộ tổng...., trong năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục các ĐVSNCL chuyển đổi thành CTCP giai đoạn 2021-2025 của 13 địa phương gồm: Bình Định, Bạc Liêu, Cà Mau, Đắk Nông, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cụ thể đối với từng ĐVSNCL với kết quả cụ thể như sau:

TT

Tên địa phương

Tên ĐVSNCL

Chỉ đạo của Thủ tướng

1

Bình Định

Trung tâm giống cây trồng Bình Định

Dừng chuyển đổi

2

Bình Định

Ban Quản lý Cảng cá Bình Định

Dừng chuyển đổi

3

Bình Định

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ Bình Định

Chờ chỉ đạo tổng thể

4

Bình Định

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Bình Định

Chờ chỉ đạo tổng thể

5

Bình Định

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải tỉnh Bình Định

Chuyển đổi

6

Bạc Liêu

Đoạn Quản lý đường bộ, đường sông Bạc Liêu

Dừng chuyển đổi

7

Cà Mau

Ban điều hành bến xe tàu Cà Mau

Chuyển đổi

8

Đắk Nông

Trung tâm Quy hoạch và xây dựng

Dừng chuyển đổi

9

Đắk Nông

Trung tâm Đo đạc và Tư vấn tài nguyên môi trường

Dừng chuyển đổi

10

Đắk Nông

Trung tâm Quy hoạch Khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp

Dừng chuyển đổi

11

Đắk Nông

Ban quản lý chợ Đắk Mil

Dừng chuyển đổi

12

Trà Vinh

Ban Quản lý Bến xe khách Trà Vinh

Chuyển đổi

13

Trà Vinh

Trung tâm đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT

Chuyển đổi

14

Trà Vinh

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Chuyển đổi

15

Trà Vinh

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Chuyển đổi

16

Trà Vinh

Nhà khách Tỉnh ủy - UBND tỉnh Trà Vinh

Chuyển đổi

17

Trà Vinh

Trung tâm Quản lý hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp

Chuyển đổi

18

Sóc Trăng

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Dừng chuyển đổi

19

Sóc Trăng

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng

Chờ chỉ đạo tổng thể

20

Kon Tum

Ban Quản lý chợ Kon Tum

Chuyển đổi

21

Kon Tum

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế

Chuyển đổi

22

Kon Tum

Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Hà

Chuyển đổi

23

Lâm Đồng

Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe thuộc Trường cao đẳng nghề Đà Lạt

Dừng chuyển đổi

24

Lâm Đồng

Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Dừng chuyển đổi

25

Lâm Đồng

Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng

Chờ chỉ đạo tổng thể

26

Lâm Đồng

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Lâm Đồng

Chờ chỉ đạo tổng thể

27

Nghệ An

Trung tâm sát hạch xe cơ giới đường bộ Nghệ An

Chuyển đổi

28

Nghệ An

Ban Quản lý đô thị Thị xã Cửa Lò

Chuyển đổi

29

Quảng Bình

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

Dừng chuyển đổi

30

Quảng Bình

Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng huyện Lệ Thủy

Dừng chuyển đổi

31

Quảng Bình

Trung tâm Tư vấn xây dựng huyện Tuyên Hóa

Dừng chuyển đổi

32

Quảng Ngãi

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe

Chuyển đổi

33

Thừa Thiên Huế

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Chuyển đổi

34

Thừa Thiên Huế

Trung tâm xúc tiến và tư vấn đầu tư, dịch vụ việc làm 

Chuyển đổi

35

Tuyên Quang

Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ

Chuyển đổi

36

Tuyên Quang

Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe

Chuyển đổi

37

Tuyên Quang

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

Chờ chỉ đạo tổng thể

 

Tổng hợp Danh mục ĐVSNCL chuyển thành CTCP giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt của 13 địa phương cho thấy, có 18 ĐVSNCL được phê duyệt chuyển đổi thành CTCP hoạt động trong những ngành, lĩnh vực như: Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ; quản lý, bảo trì bến tàu, bến xe; đào tạo và sát hạch lái xe (không hoạt động theo mô hình trường học); kinh doanh mặt bằng hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, đầu tư…, thể hiện ở biểu sau:

 

2. Một số kiến nghị để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi

Điểm a, khoản 1 Điều 3 Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg quy định: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm: “Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý (bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập đã được phê duyệt tại Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn trước năm 2021 nhưng chưa có quyết định công bố giá trị đơn vị) đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP và thuộc ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 2 Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 trong Quý IV năm 2021”.

Đến nay đã hết Quý IV năm 2022, tuy nhiên, vẫn còn nhiều Bộ, địa phương chưa thực hiện rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025. Để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chuyển đổi các ĐVSNCL đủ điều kiện trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị một số giải pháp như sau:

Một là, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh:

- Khẩn trương rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 đối với các Bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng Danh mục ĐVSNCL chuyển thành CTCP giai đoạn 2021-2025.

- Quyết liệt chỉ đạo xây dựng phương án và khẩn trương tổ chức thực hiện chuyển đổi các ĐVSNCL thành CTCP theo các quy định hiện hành đối với các ĐVSNCL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển thành CTCP giai đoạn 2021-2025.

Hai là, xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến gồm:

Cho phép sửa đổi Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg theo hướng không quy định điều kiện“Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công lập” tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg theo thủ tục rút gọn.

Quyết định chủ trương chuyển đổi các ĐVSNCL hoạt động trong các ngành, lĩnh vực: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, Kiểm định xây dựng, Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới, phương tiện thuỷ, Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng, vật nuôi để thống nhất áp dụng trên toàn quốc, làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Danh mục chuyển ĐVSNCL thành CTCP đối với các ĐVSNCL hoạt động trong 4 ngành, lĩnh vực nêu trên.

Ba là, hiện nay, quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động của các ĐVSNCL đang nằm rải rác tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật do nhiều Bộ/ngành quản lý: Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL do Bộ Tài chính tham mưu, trình Chính phủ ban hành và làm đầu mối quản lý; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể ĐVSNCL do Bộ Nội vụ tham mưu, trình Chính phủ ban hành và làm đầu mối quản lý; Nghị định số 11/VBHN-BCT ngày 23/1/2014 hợp nhất Nghị định về phát triển và quản lý chợ (đang được sửa đổi) do Bộ Công Thương tham mưu, trình Chính phủ ban hành và làm đầu mối quản lý; Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ Giao thông vận tải tham mưu, trình Chính phủ ban hành và làm đầu mối quản lý. Việc thiếu đầu mối quản lý thống nhất này đang gây khó khăn cho các Bộ ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước, sắp xếp ĐVSNCL. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, hoàn thiện khung pháp lý tổng thể, toàn diện, thống nhất, làm rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để tạo thuận lợi cho các Bộ, địa phương trong việc quản lý, sắp xếp, các ĐVSNCL./.

 

Nguồn: https://business.gov.vn/cms/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/1361/mot-so-kien-nghi-nham-day-manh-tien-trinh-chuyen-doi-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thanh-cong-ty-co-phan

Từ khóa: Admin

Bình luận

Bài viết phổ biến

12/18/2021 4:19:10 PM

Quay lại Hội thảo trực tuyến “Tiếp cận cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan”

Chương trình Hội thảo trực tuyến “Tiếp cận cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan”.

12/31/2021 1:54:50 PM

Hội thảo “Xúc tiến Thương mại và đầu tư với Thị trường New Zealand - Tận dụng cơ hội các chuỗi giá trị mới trong khối ASEAN - NewZealand”

New Zealand hiện đang là thị trường xuất khẩu quan trọng và tiềm năng của Việt Nam cho các mặt hàng như nông sản, thủy sản, cà phê, hạt điều, máy vi tính, điện thoại, sản phẩm điện tử, dệt may, giày dép, vật liệu xây dựng...

12/4/2021 4:51:05 PM

Hội thảo “Những xu hướng chính thay đổi môi trường kinh doanh và giải pháp phục hồi cho doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm trong bối cảnh mới”

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi sản xuất, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước sau dịch Covid-19. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (FFA) tổ chức chương trình “Tuần lễ Triển lãm sản phẩm ngành lương thực, thực phẩm năm 2021”

12/4/2021 5:04:09 PM

Chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại Phòng trưng bày hàng mẫu đặt tại Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Chương trình dành riêng cho Quý doanh nghiệp mong muốn tiếp cận và mở rộng thị trường tại Malaysia. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Malaysia tổ chức.

Image

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Kết nối với chúng tôi