BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ
USAID SUPPORTS VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POST COVID-19 BUSINESS RECOVERY
Trang chủ / Tin tức cập nhật

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cơ hội tiếp cận thị trường tiềm năng thông qua định vị thương hiệu áp dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc

07/01/2022 03:19:00 PM Doanh nghiệp - tài chính
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA, TĂNG CƠ HỘI TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG THÔNG QUA ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU ÁP DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Thời gian thực hiện: 12/2021- 9/2022

 

MỤC LỤC

03. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

04. TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ

05. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

06. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

 

"Thúc đẩy và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa" (LINKSME) là dự án hỗ trợ kỹ thuật do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ( DNNVV) tại Việt Nam. Dự án có tổng kinh phí 24.9 triệu đô la Mỹ được thực hiện từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 9 năm 2023.

 

TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ

01Xây dựng bộ tài liệu đào tạo doanh nghiệp 

02.  Đào tạo hướng dẫn áp dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc trong sản xuất và phân phối sản phẩm, xây dựng và định vị thương hiệu 

03.  Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án

04.  Đánh giá thực trạng doanh nghiệp ( khả năng áp dụng truy xuất nguồn gốc, thương hiệu, thị trường mục tiêu) 

05.  Xây dựng kế hoạch hỗ trợ và lộ trình cải tiến

06.  Hỗ trợ chuyên sâu áp dụng mã số mã vạch vào hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng nhận diện thương hiệu và thiết lập, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc phù hợp. 

 Nâng cao

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP

 

Doanh nghiệp tư nhân (SMEs) có vốn chủ sở hữu lớn hơn 50% là người Việt Nam Có mục đích và định hướng chiến lược trong xây dựng và định vị thương hiệu nâng cao năng lực kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu


nhà máy sản xuất hoặc chế biến

Có cam kết tham gia dự án từ lãnh đạo cao nhất

 

Có dưới 500 lao động toàn thời gian

Có cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện dự án

 

Để tham gia hoạt động vui lòng đăng tại:

https://bit.ly/3luZkmY

 

 

 

 

 

Nguồn: https://business.gov.vn/cms/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/746/ho-tro-doanh-nghiep-nho-va-vua-tang-co-hoi-tiep-can-thi-truong-tiem-nang-thong-qua-dinh-vi-thuong-hieu-ap-dung-ma-so-ma-vach-va-truy-xuat-nguon-goc

Từ khóa: Admin

Bình luận

Bài viết phổ biến

12/4/2021 5:01:51 PM

Chuỗi Hội thảo trực tuyến: Từ lý thuyết đến thực hành - khai thác thị trường thông qua thương mại điện tử - Chuyên đề 1: Phương pháp truyền thông hiệu quả trên Zalo

Chương trình dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm đến Thương mại điện tử Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Liên minh chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DTS) và Imgroup.

12/4/2021 4:53:02 PM

Webinar: Chuyển đổi để thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19 - Chuyên đề: Giải pháp nào để doanh nghiệp kinh doanh không gián đoạn?

Việc ứng dụng công nghệ, triển khai cách làm mới; phương thức tiếp cận mới; giúp doanh nghiệp linh hoạt đưa ra các phân tích, dự báo chính xác dựa trên dữ liệu thực từ đó đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn trên các khía cạnh quản trị, tài chính, bán hàng đến nhân sự…

12/18/2021 4:19:10 PM

Quay lại Hội thảo trực tuyến “Tiếp cận cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan”

Chương trình Hội thảo trực tuyến “Tiếp cận cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan”.

12/4/2021 5:05:45 PM

Chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm Việt Nam trên trang thông tin kết nối Doanh nghiệp B2B của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản và các đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình dành riêng cho Quý doanh nghiệp mong muốn tiếp cận và mở rộng thị trường tại Nhật Bản.

Image

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Kết nối với chúng tôi