BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

SỔ TAY HƯỚNG DẪN

Tiếp cận các nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Trang chủ / Sổ tay tài chính

Xác định loại hồ sơ cần cung cấp để chứng minh hoạt động tuân thủ quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp Tổ chức tài chính quan tâm và thẩm định các hồ sơ

11/01/2022 03:18:01 AM

Lầm tưởng

Hồ sơ cung cấp cho ngân hàng chỉ gồm Báo cáo tài chính, Đăng ký kinh doanh là đủ

Thực tế

Coi trọng xem xét các yếu tố hồ sơ đảm bảo quá trình quản trị, vận hành, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ các quy định của Nhà nước

Bài học

Xác định loại hồ sơ cần cung cấp để chứng minh hoạt động tuân thủ quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp Tổ chức tài chính quan tâm và thẩm định các hồ sơ theo các tiêu chí sau:

- Liên quan đến hoạt động quản trị: Điều lệ, Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, Sơ đồ tổ chức, Nội quy …

- Liên quan đến hoạt động tài chính-kế toán:Xác định loại hồ sơ cần cung cấp để chứng minh hoạt động tuân thủ quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp Tổ chức tài chính quan tâm và thẩm định các hồ sơ theo các tiêu chí sau:

- Liên quan đến hoạt động quản trị: Điều lệ, Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, Sơ đồ tổ chức, Nội quy …

- Liên quan đến hoạt động tài chính-kế toán:

                   + Chứng từ, hóa đơn, sổ kế toán phải nợ - phải thu.

                   + Hợp đồng, thỏa thuận … với các đối tác: Khách hàng, nhà cung cấp …

                   + Tờ khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý

                   + Báo cáo kiểm toán

Thông qua việc cung cấp các hồ sơ trên, doanh nghiệp giới thiệu cho tổ chức tài chính cách thức quản trị, vận hành, quản lý của doanh nghiệp: đối với nội bộ đó là: cách thức thành viên góp vốn, ban lãnh đạo ra quyết định; cơ cấu tổ chức trong mối quan hệ tác nghiệp… Ngoài ra, hồ sơ tài chính được cung cấp kịp thời, đáp ứng đúng yêu cầu là yếu tố chứng minh tính minh bạch, trách nhiệm giải trình số liệu đối với các bên có liên quan, trong đó có tổ chức tài chính khi doanh nghiệp có nhu cầu tín dụng. Do đó, đối với các loại hồ sơ trên doanh nghiệp cần chuẩn bị một cách khoa học, lưu trữ đầy đủ, đảm bảo cung cấp chính xác, kịp thời khi có yêu cầu

Xem thêm
Image

Sổ tay tài chính

Tra cứu ngay