BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

bản đồ tài chính

Hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động tìm kiếm nguồn tài chính

Một trong những khó khăn của các doanh nghiệp trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn ra là tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ thông qua hệ thống ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách... Các tổ chức này, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc vay vốn dựa trên hợp đồng cam kết sản lượng và nguồn hàng.

Nghiên cứu chi tiết

Thư viện

Đào tạo trực tuyến

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ

Công cụ đánh giá tình trạng tài chính toàn diện

Hỗ trợ các doanh nghiệp định hình được tình hình tài chính của bản thân và đưa ra giải pháp hợp lý

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Kết nối với chúng tôi

Thực hiện một bài khảo sát nhỏ để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt nhất

Tin tức cập nhật

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành kiểm định kỹ thuật và sản xuất, lưu giữ giống cây trồng, vật nuôi

Qua tổng hợp báo cáo của các Bộ ngành, địa phương cập nhật đến ngày 15/11/2022, hiện cả nước có khoảng 170 ĐVSNCL hoạt động trong 04 ngành, lĩnh vực liên quan đến kiểm định kỹ thuật và sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi, trong đó, chỉ có 14 đơn vị (chiếm 8,23%) đã chuyển đổi. Các ĐVSNCL trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động chiếm tỷ trọng thấp nhất trong 04 ngành và đã thực hiện mạnh mẽ chủ trương xã hội hóa. Đối với lĩnh vực kiểm định xây dựng chủ yếu quy mô nhỏ, có khả

ĐỌC THÊM