BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ
USAID SUPPORTS VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POST COVID-19 BUSINESS RECOVERY
Trang chủ / Tin tức cập nhật

Thông báo: Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Infinity Vision

05/09/2022 04:51:00 PM Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Thông báo: Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Infinity Vision

1. Tên Quỹ:

QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO INFINITY VISION

2. Địa chỉ trụ sở chính:

1A đường 43, phường 04, quận 04, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0912796276 

3. Lĩnh vực đầu tư:

STT

Tên ngành

Mã ngành

      1

 Xuất bản phần mềm

5820

2        

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

7730

3         

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

2394

4         

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao

2395

5         

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

6311

6         

Hoạt động cấp tín dụng khác

Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ.

6492

7         

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

6619

8         

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (trừ đấu giá tài sản) (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

6820

9         

  Hoạt động tư vấn quản lý

(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

7020

10    

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

(Trừ các loại thông tin nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

 

4. Vốn góp của quỹ: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng chẵn).

5. Do Công ty Cổ phần đầu tư VTF quản lý.

Nguồn: https://business.gov.vn/cms/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/1235/thong-bao-thanh-lap-quy-dau-tu-khoi-nghiep-sang-tao-infinity-vision

Từ khóa: Admin

Bình luận

Bài viết phổ biến

12/4/2021 5:01:51 PM

Chuỗi Hội thảo trực tuyến: Từ lý thuyết đến thực hành - khai thác thị trường thông qua thương mại điện tử - Chuyên đề 1: Phương pháp truyền thông hiệu quả trên Zalo

Chương trình dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm đến Thương mại điện tử Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Liên minh chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DTS) và Imgroup.

12/4/2021 4:53:02 PM

Webinar: Chuyển đổi để thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19 - Chuyên đề: Giải pháp nào để doanh nghiệp kinh doanh không gián đoạn?

Việc ứng dụng công nghệ, triển khai cách làm mới; phương thức tiếp cận mới; giúp doanh nghiệp linh hoạt đưa ra các phân tích, dự báo chính xác dựa trên dữ liệu thực từ đó đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn trên các khía cạnh quản trị, tài chính, bán hàng đến nhân sự…

12/18/2021 4:19:10 PM

Quay lại Hội thảo trực tuyến “Tiếp cận cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan”

Chương trình Hội thảo trực tuyến “Tiếp cận cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan”.

12/4/2021 5:05:45 PM

Chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm Việt Nam trên trang thông tin kết nối Doanh nghiệp B2B của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản và các đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình dành riêng cho Quý doanh nghiệp mong muốn tiếp cận và mở rộng thị trường tại Nhật Bản.

Image

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Kết nối với chúng tôi