BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ
USAID SUPPORTS VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE POST COVID-19 BUSINESS RECOVERY
Trang chủ / Tin tức cập nhật

Thông báo thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam Singapore

06/09/2022 10:38:00 AM Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

1. Tên Quỹ:

Tên quỹ viết bằng tiếng Việt: QUỸ ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VIỆT NAM SINGAPORE

Tên quỹ viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM SINGAPORE CREATIVE STARTUPS INVESTMENTS FUND

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Phòng 2410, Toà nhà W1, Vinhomes West Point, Lô HH, Đường Phạm Hùng,        Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

3. Lĩnh vực đầu tư (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

1.       

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4651

2.       

Bán Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

4652

3.       

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

4.       

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh

4742

5.       

Xuất bản phần mềm

5820

6.       

Hoạt động viễn thông khác

Chi tiết:

- Cung cấp truy cập Internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng và ISP nhưng không do ISP sở hữu và vận hành, như truy cập Internet quay số (dial-up);

-Hoạt động của các đại lý internet cung cấp dịch vụ truy cập internet cho khách hàng

6190

7.       

Lập trình máy vi tính

6201

8.       

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

6202

9.       

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

6209

10.  

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan

Chi tiết:

-Hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê, dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt hoặc cho thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị mainframe phân thời cho khách hàng. Hoạt động xử lý dữ liệu bao gồm sử lý hoàn chỉnh và báo cáo các kết quả đầu ra cụ thể từ các dữ liệu do khách hàng cung cấp hoặc nhập tin và xử lý dữ liệu tự động;

- Hoạt động thương mại điện tử;

6311

 

 

 

 

 

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP

11.  

Cổng thông tin

(Trừ hoạt động báo chí và các loại thông tin nhà nước cấm)

6312

12.  

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp luật, thuế, kế toán, tài chính, chứng khoán, hôn nhân có yếu tố nước ngoài);

6619

13.  

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

6810

Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP

14.  

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết:

- Dịch vụ môi giới bất động sản;

- Dịch vụ quản lý bất động sản;

- Dịch vụ tư vấn bất động sản (trừ tư vấn pháp luật về bất động sản);

6820

 

Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13;

15.  

Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như: Quan hệ và thông tin cộng đồng; Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ; Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...

(Trừ hoạt động tư vấn và đại diện pháp lý; hoạt động đại diện hành lang; hoạt động kế toán, kiểm toán, thuế)

7020

16.  

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

7211

17.  

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

18.  

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược

7213

19.  

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp

7214

20.  

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội

7221

21.  

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nhân văn

7222

22.  

Quảng cáo

7310

23.  

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

(trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);

7320

24.  

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

- Dịch vụ chuyển giao công nghệ: Môi giới chuyển giao công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công nghệ; Thẩm định giá công nghệ; Giám định công nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ;

-Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ; Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, không kể môi giới bất động sản; Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền);

- Hoạt động phiên dịch; Tư vấn về công nghệ khác; Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý...

7490

 

 

Điều 45 Luật Chuyển giao công nghệ Số 07/2017/QH14

 

25.  

Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính

7740

26.  

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn đề tổ chức;

8230

27.  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

(Trừ hoạt động đấu giá tài sản; Trừ Dịch vụ báo cáo tòa án; Trừ dịch vụ lấy lại tài sản là hoạt động đòi nợ)

8299

 

 

28.  

Đào tạo sơ cấp

8531

 

4. Vốn góp của quỹ: 10,000,000,000 (Mười tỷ Việt Nam đồng)

5. Nguồn vốn góp của quỹ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Vốn trong nước

100%

10,000,000,000 VND

Vốn nước ngoài

0% 

 0

Vốn khác

 0%

 0

Tổng cộng

100% 

 10,000,000,000 VND

6. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam Singapore thuộc quản lý, điều hành của Công ty cổ phần ACM HOLDINGS

Nguồn: https://business.gov.vn/cms/tin-tuc-su-kien/chi-tiet/1073/thong-bao-thanh-lap-quy-dau-tu-khoi-nghiep-sang-tao-viet-nam-singapore

Từ khóa: Admin

Bình luận

Bài viết phổ biến

12/18/2021 4:19:10 PM

Quay lại Hội thảo trực tuyến “Tiếp cận cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan”

Chương trình Hội thảo trực tuyến “Tiếp cận cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan”.

12/31/2021 1:54:50 PM

Hội thảo “Xúc tiến Thương mại và đầu tư với Thị trường New Zealand - Tận dụng cơ hội các chuỗi giá trị mới trong khối ASEAN - NewZealand”

New Zealand hiện đang là thị trường xuất khẩu quan trọng và tiềm năng của Việt Nam cho các mặt hàng như nông sản, thủy sản, cà phê, hạt điều, máy vi tính, điện thoại, sản phẩm điện tử, dệt may, giày dép, vật liệu xây dựng...

12/4/2021 4:51:05 PM

Hội thảo “Những xu hướng chính thay đổi môi trường kinh doanh và giải pháp phục hồi cho doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm trong bối cảnh mới”

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phục hồi sản xuất, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước sau dịch Covid-19. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (FFA) tổ chức chương trình “Tuần lễ Triển lãm sản phẩm ngành lương thực, thực phẩm năm 2021”

12/4/2021 5:04:09 PM

Chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại Phòng trưng bày hàng mẫu đặt tại Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Chương trình dành riêng cho Quý doanh nghiệp mong muốn tiếp cận và mở rộng thị trường tại Malaysia. Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Malaysia tổ chức.

Image

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

Kết nối với chúng tôi