BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080.44498 A2F@BUSINESS.GOV.VN ĐĂNG NHẬP ĐĂNG KÝ FAQ

01/01/2019 12:00:00 PM - 01/01/2023 12:00:00 PM

Nội dung chi tiết

Như đã đề cập từ trước về định nghĩa webinar, webinar là một nền tảng đào tạo trực tuyến. Nó cho phép bạn quản lý cuộc họp ảo mà không cần gặp nhau trực tiếp.  Với webinar, bạn có thể chia sẻ bài trình diễn với khán giả mà không cần phải gặp trực tiếp.

Khán giả của bạn, hay nói cách khác, tiện ích của việc tham gia mà không rời khỏi nhà của họ vì họ có thể xem thông qua webinar của bạn trên desktop hoặc laptop hoặc thiết bị di động.

Trong hầu hết các trường hợp, webinar liên quan đến kinh doanh và được sử dụng cho xây dựng các kỹ thuật định hướng và phát triển thương hiệu hoặc chiến thuật xây dựng mối quan hệ. Tuy nhiên, webinar có thể được sử dụng cho các cuộc họp nhóm nội bộ, đặc biệt nếu bạn làm việc việc trong môi trường quốc tế.